Vinkelgatan 1, 211 24 Malmö
Växeln: 040-46 88 00 | Malmö: 040-46 87 00 | Göteborg: 031-45 86 00 | Stockholm: 08-402 01 00

Energy Travel skriver avtal med Sparbanken Skåne

Energy Travel skriver avtal med Sparbanken Skåne

Varje år erbjuder Sparbanken Skåne tillsammans med tre av Sparbankens stiftelser ett antal skolprojekt till skolor inom region Skåne. Bland annat erbjuds endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8 samt möjligheten att söka bidrag till olika skolaktiviteter via Sparbanken Skånes satsning “Positiva Projekt”. Sparbanken Skåne erbjuder också föreläsningar i privatekonomi till högstadier och gymnasieskolor. 

Energy Travel har fått den stora äran att sköta samtliga transporter för ovan nämnda äventyr och utflykter för skolklasser i region Skåne. Energy Travel har tecknat ett ettårigt avtal för 2020.

Läs om Sparbanken Skånes skolprojekt här: https://www.sparbankenskane.se/agarstiftelser/stiftelseprojekt/positiva-projekt.html