Energy Travel har tecknat avtal om tågersättning i Öresundstågens och Pågatågens trafik

Ett avtal har tecknats med Nobina Sverige AB om snabb ersättningstrafik vid akuta körningar för Öresundstågen samt planerade tågkörningar för Öresundstågen och Pågatågen. Avtalet börjar gälla från och med 13/12/2020 och gäller i 8 års tid. Tack för förtroendet!