Extra säkerhetsåtgärder på grund av pandemin

Med hänsyn till COVID-19 tar vi givetvis extra säkerhetsåtgärder. Alla våra bussar rengörs invändigt efter varje körning och resenärer uppmanas att sprida ut sig i bussen. Vi tillhandahåller även desinfektionsservetter och mask till samtliga resenärer.